measlan - Cevre hakkiImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


 


 

 

 
Çevre ve İnsan Hakkı
Mehmet Aslan


"Çevre" , her iki yönüyle de yani hem doğal çevre, hem de insan yapısı çevre olarak, insanoğlunun esenliği ve temel insan haklarından yararlanması için ve hatta hayatın kendisi için gereklidir.
İnsanın, şerefli ve huzurlu bir hayata izin verecek kalitede bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve elverişli hayat şartları içinde yaşaması temel hakkıdır.

Başkalarının ve toplumun çevre hakkına saygılı olmak konusunda, bireylere toplumsal ve etik bir sorumluluk düştüğü, günümüzde genellikle benimsenen bir görüştür. İnsanca bir yaşamın en önemli koşulları arasında yer alan "çevre" nin, toplumdaki duyarlı kesimler arasında bile "marjinal" konumunu sürdürdüğünü görmekteyiz. "Barış hakkı", "yaşama hakkı", "savunma hakkı" gibi "yaşanabilir bir çevre" hakkının da insanın en doğal ve demokratik gereksinimleri arasında yer almaktadır.

"Savaşa hayır" demenin bir tutuklama gerekçesi olabildiği; ceza evlerindeki çağdışı koşullara karşı insanların ancak "açlık grevleriyle" seslerini duyurabildikleri; anadilleriyle konuşmak isteyenlerin hala "bölücü" sayılabildiği bir ortamda, çevre sorunlarına karşı beklenen önemin verilmemesi, göreceli bir haklılık kazanabilir. Ancak "İnsan hakları" dendiğinde ve bu hakları savunmak için bir tek günle yetinilmeyip kapsamlı bir hafta düzenlendiğinde, insanı her yönüyle geliştirecek bir çevrenin de savaşın gündemine alınması gerekir. 1972 Haziran'ında Stockholm'da toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, 1948 İnsan Hakları Bildirgesi'ni tamamlayan ve bu tarihi belgeleyen ünlü "Dünya Çevre Deklerasyonu yayımlandı.
Şerefli ve huzurlu bir hayata izin verecek kalitede "bir çevrede", "özgürlük, eşitlik ve elverişli hayat şartları içinde yaşamanın da en temel insan hakkı olduğu vurgulandı. Bu hakkın elde edilebilmesi için ise olmazsa olmaz koşul olarak ırk ayrımını, sömürgeciliği ve diğer eziyet çeşitlerini, yabancı tahakkümünü destekleyen ve devamlı kılan politikaların yasak olduğu ve bir an önce terk edilmesi gerektiği ilan edildi. "Yaşanabilir bir çevre" için reddedilen bu politikalar, aynı anda öbür temel insan hak ve özgürlüklerini yok eden uygulamaların da nedeni değil midir?

Spekülatif amaçlarla su havzalarını kaçak yapılaşmayı çiğnetenler, bir yandan milyarlar kazanırlarken, öbür yandan İstanbul'un susuz kalmasına neden olmuşlar ve halkın "sağlıklı yaşama hakkı" nı yok etmişlerdir.

Kıyı kentleri çok yıldızlı otellere ve lüks tatil köylerine tutsak edenler, yöre halkını turizme kazandırmak yerine, onları salt turistlere hizmet edenler konumuna getirmişler, bir komi toplum kültürü yaratarak insanın "onurlu yaşama hakkı" nı ortadan kaldırmışlardır.

Yatırımların sürekli iş çevrelerinin istedikleri yörelere yapılması sonucunda geri kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun insanları, iş ve ekmek için batıya doğru akmaya devam etmekte; denetimsiz ve çarpık kentleşmenin girdabı içinde "barınma hakkı" ndan bile yoksun bir yaşamın her türlü işkencesi altında ezilip kalmaktadırlar.

Dünya, savaştan işkenceye kadar her türlü insanlık dışı uygulamanın nedeni ile doğal ve kültürel değerleri yok eden kalkınmış modellerinin gerekçeleri arasında iç içe geçmiş bir koşutluk bulunduğunu 1970'lerde görmeye ve savaşımı birleştirmeye başladı.
İnsanlığın gelişimine bağlı olarak hükümetlere düşen en önemli görev; dünyanın tüm halklarının gereksinimlerini ve amaçları doğrultusunda barışı temel ilke edinmektir. Hükümetler, kaynaklarını savaş üretmek amacıyla değil, insanlığını gelişimi, yaşam koşullarının iyileştirmesi yolunda kullanmalıdırlar.

"Çevre" , her iki yönüyle de yani hem doğal çevre, hem de insan yapısı çevre olarak, insanoğlunun esenliği ve temel insan haklarından yararlanması için ve hatta hayatın kendisi için gereklidir.

İnsanın, onurlu ve huzurlu bir hayata izin verecek kalitede bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve elverişli hayat şartları içinde yaşaması temel hakkıdır
Heute waren schon 137755 ziyaretçi (299563 klik) hier!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <= merhaba dünya

anasayfa